Kompanzasyon Sistemleri

Elektrik enerjisinin yaygın olarak kullanımı ve artan enerji maliyetleri enerjinin verimli üretilmesi, iletilmesi ve tüketilmesi zorunluluğunu ortaya çıkartmıştır. Elektrik şebekelerinde kullanılan yüklerin birçoğu, örneğin elektrik motorları ve transformatörler, omikendüktif karakterlidir. Bu tip yükler şebekeden aktif, yani iş yapan gücün yanında, reaktif güç de çekerler. Reaktif güç gerçek işe dönüşmez.
Reaktif güç kompanzayonu yapmayan tesisler elektrik şebekesinden gereksiz yere reaktif güç çekip şebekeyi yüklerler. Bu nedenle, elektrik dağıtım şirketleri tesisle- rin çektiği reaktif enerjinin belirli oranların içerisinde olmasını şart koşarlar. Bu oranları aşan tesislerden de reaktif enerji bedelini de talep ederler.